Novosti

Četvrtak, 16 Travanj 2020 05:50

Hrvatska treba ujednačeno postupanje s plinskim instalacijama

Svaki od 35 operatora ima svoj pravilnik o načinu ispitivanja instalacija

Još jedan hrvatski paradoks postoji (i) u plinskoj struci. Naime, svaki od 35 operatora plinskog distribucijskog sustava (distributera plina) ima svoj vlastiti pravilnik o načinu ispitivanja plinskih instalacija i svoje uvjete za izdavanje ovlaštenja za provođenje takvih ispitivanje za tvrtke i obrtnike. 

To za posljedicu ima i različitosti u postupanju na različitim distribucijskim područjima, tj. nešto što vrijedi na području jednog distributera, ne vrijedi na području drugoga. Time se ujedno ograničava tržišno nadmetanje i onemogućava slobobno kretanje ljudi i pružanje usluga, što je u tržišnom gospodarstvu nedopustivo. 

 

Potreban je novi propis o plinskim instalacijama

Kako je plinska instalacija, u skladu s odredbama Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017 39/2019 i 125/2019), integralni dio građevine, trebalo bi izraditi novi podzakonski propis o ispitivanju plinskih instalacija koji bi bio u okvirima tog Zakona koji potpada pod nadležnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 

Time bi se stvorile pretpostavke za ujednačavanje postupanja u vezi s izvođenjem i ispitivanjem plinskih instalacija na području cijele Hrvatske. Tada bi se ujedno i izjednačilo izdavanje dozvola (odobrenja, licenci i sl.) za izvođenje i ispitivanje instalacija pojedincima, tvrtkama i obrtima koji ispunjavaju stručne i tehničke uvjete za to. Tako bi se konačno stvorilo jedinstveno tržište za takve usluge na području cijele Hrvatske, uz osiguravanje dosegnute razine sigurnosti primjene plina.

Za razliku od toga, područje izvođenja i ispitivanja plinskih instalacija u Hrvatskoj je za sada uređeno Tehničkim pravilima za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija HSUP-P 600. To je strukovni propis koji je objavila Hrvatska stručna udruga za plin i koji nije objavljen u 'Narodnim novinama', već svaki operator plinskog distribucijskog sustava za primjenu tog ili svojeg vlastitog propisa za ispitivanje i izvođenje instalacija (koji se u pravilu na njemu temelji) na svojem distribucijskom području mora tražiti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Naime, plinske instalacije u zgradama za sada potpadaju pod odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/2010) koji je u nadležnosti MUP-a.

 

Sigurnost mora ostati neupitna

Operatori plinskih distribucijskih sustava stoga pozivaju da se podzakonskim propisom na temelju Zakona o gradnji uredi područje ispitivanja plinskih instalacija i time steknu uvjeti za ukidanje onih odredbi Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima koje se odnose na operatore. Naravno, sve to uz zadržavanje stečene razine sigurnosti primjene plina, što ne smije doći u pitanje.

Tu inicijativu podržava Udruženje opskrbljivača i distributera plina Hrvatske gospodarske komore, čiji su članovi spremni sa svim svojim stručnim i tehničkim kapacitetima doprinijeti izradi takvog propisa koji bi vrijedio na cijelom području Hrvatske.

Uostalom, takav prijedlog već se mogao čuti i na nedavno održanom 19. plinarskom forumu.

Izvor:http://www.energetika-net.com/vijesti/plin/hrvatska-treba-ujednaceno-postupanje-s-plinskim-instalacijama-30215

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.