HEP Plin d.o.o.

HEP grupacija je ove godine odabrana za glavnog ooskrbljivača plinom u RH. Time je je dobila veliku odgovornost koju valja znati obnašati. HEP grupacija kao takva djeluje kao vodeći opskrbljivač, no HEP Plin d.o.o. svoju opksrbnu djelatnost obavlja na području tri županije: Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska županija. HEP Plin opskrbljuje ukupno 73.932 kupaca plina.
Organizacijska struktura HEP Plina se sastoji od: Skupštine, Nadzornog odbora, Direktora, te Odjela za pravne i opće poslove, Odjela za kadrovske poslove, Odjela za informatičko-komunikacijsku potporu, te Odjela za upravljanje imovinom. Odjeli se dodatno granaju na sektore i pomoćne odjele.
Uslugu opskrbe plinom, HEP Plin pruža kategoriji kućanstva i poduzetništva. Cijene tarifnih stavki su određene metodologijom koju donosi HERA. Važeće trenutne cijene potražite u tablici, a one se odnose na razdoblje do 2016.godine.

 Cjenik

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne
stavke
Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna
jedinica
 T 2017.T+1 2018.T+2 2019.T+3 2020.T+4 2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0361 0,0369 0,0378 0,0386 0,0395 kn/kWh
TM2 0,0361 0,0369 0,0378 0,0386 0,0395 kn/kWh
TM3 0,0361 0,0369 0,0378 0,0386 0,0395 kn/kWh
TM4 0,0325 0,0332 0,034 0,0347 0,0356 kn/kWh
TM5 0,0325 0,0332 0,034 0,0347 0,0356 kn/kWh
TM6 0,0307 0,0314 0,0321 0,0328 0,0336 kn/kWh
TM7 0,0289 0,0295 0,0302 0,0309 0,0316 kn/kWh
TM8 0,0271 0,0277 0,0284 0,029 0,0296 kn/kWh
TM9 0,0253 0,0258 0,0265 0,027 0,0277 kn/kWh
TM10 0,0217 0,0221 0,0227 0,0232 0,0237 kn/kWh
TM11 0,0181 0,0185 0,0189 0,0193 0,0198 kn/kWh
TM12 0,0144 0,0148 0,0151 0,0154 0,0158 kn/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 10 10 10 10 10 kn
TM2 10 10 10 10 10 kn
TM3 20 20 20 20 20 kn
TM4 30 30 30 30 30 kn
TM5 40 40 40 40 40 kn
TM6 60 60 60 60 60 kn
TM7 100 100 100 100 100 kn
TM8 150 150 150 150 150 kn
TM9 200 200 200 200 200 kn
TM10 300 300 300 300 300 kn
TM11 400 400 400 400 400 kn
TM12 500 500 500 500 500 kn

Kontakti

HEP Plin ima sjedište u Osijeku, na adresi Cara Hadrijana 7, a kontakt podaci su slijedeći:

  • Tel: 031/ 244 888, Telefon dežurne službe: 031/213 125
  • Besplatni broj telefona: 0800 88 13
  • Fax: 031/ 213 199
  • Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Više u ovoj kategoriji: Plinara istočne Slavonije »

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.