Gradska plinara Krapina d.o.o.

Dana 19. travnja 2007. godine skupština Društva Krakom d.o.o. Krapina donosi važnu odluku o osnivanju novog poduzeća pod nazivom Gradska plinara Krapina d.o.o.
Novoosnovano energetsko poduzeće sa svojim radom započelo je 01. siječnja 2008. godine na lokaciji – ulica Frana Galovića 5, Krapina. Gradska plinara Krapina d.o.o. društvo je s ograničenom odgovornošću u vlasništvu poduzeća Krakom d.o.o. Krapina, odnosno grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Poduzeće zapošljava 17 djelatnika, a distribuira i opskrbljuje plinom potrošače osim u gore spomenutom gradu i općinama još u općini Mihovljan i Novi Golubovec te brine o proširenju i izgradnji plinoopskrbnog sustava i o sigurnoj i kvalitetnoj opskrbi plinom.

 

Uz temeljnu uslugu distribucije i opskrbe plinom, naše poduzeće pruža i druge usluge:
- sve vrste radova na plinskim priključcima
- sve vrste radova na plinovodima max. radnog tlaka do 6 bara
- sve vrste radova na ispitivanju plinskih instalacija i plinovoda
- sve vrste nadzora plinovoda i puštanja u pogon plinskih instalacija

Danas, Gradska plinara Krapina d.o.o. nalazi se na adresi ulica Frana Galovića 7B/II, 49 000 Krapina (zgrada Lidl).
Djelatnici zaposleni u Gradskoj plinari Krapina potpuno su svim sadašnjim i budućim potrošačima plina na usluzi, te u svakom momentu rješavaju Vaš problem po pitanju sigurnosti i kvalitetne distribucije i opskrbe plinom. 

Cjenik

Tarifne stavke za distribuciju plina za regulacijsku 2017. godinu od 1. siječnja
  Godišnja potrošnjakn/kWh
Ts1
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina
TM1 £ 5.000 kWh 0,0553
TM2 > 5.000 kwh £ 25.000 kWh 0,0553
TM3 > 25.000 kwh £ 50.000 kWh 0,0553
TM4 > 50.000 kwh £ 100.000 kWh 0,0525
TM5 > 100.000 kwh £ 1.000.000 kWh 0,0498
TM6 > 1.00.000 kwh £ 2.500.000 kWh 0,047
TM7 > 2.500.000 kwh £ 5.000.000 kWh 0,0442
TM8 > 5.000.000 kwh £ 10.000.000 kWh 0,0415
TM9 > 10.000.000 kwh £ 25.000.000
kWh
0,0387
TM10 > 25.000.000 kwh £ 50.000.000
kWh
0,0332
TM11 > 50.000.000 kwh £ 100.000.000
kWh
0,0277
TM12 >100.000.000 kWh 0,0221
Ts2
Fiksna mjesečna naknada
TM1 10,00 kn
TM2 10,00 kn
TM3 20,00 kn
TM4 30,00 kn
TM5 40,00 kn
TM6 60,00 kn
TM7 100,00 kn
TM8 150,00 kn
TM9 200,00 kn
TM10 300,00 kn
TM11 400,00 kn
TM12 500,00 kn

 

Kontakt

INFO telefon:
0800 44 65
Faks: 049 301 973, 049 300 286
Tehnička priprema: 091 301 97 28
Distribucija plina: 091 20 50 374
Opskrba plina: 049 301 974
Kontrola plinskih instalacija: 091 371 17 23
Naplata potraživanja: 091 401 97 30
Obračun plina: 049 30 03 91
Dežurna služba: 091 37 11 718
Dežurna služba: 099 371 17 18

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.