Komunalije Plin d.o.o.

omunalije d. o. o.  su tvrtka u vlasništvu grada Čazme čija je zadaća daobavljaju djelatnosti od općeg i zajedničkog interesa za Grad Čazmu te pruže  što bolju uslugu građanima i to po cijenama koje omogućuju održivi razvoj svih djelatnosti a da su najniže za pojedine usluge. U obavljanju  svojih djelatnosti Komunalije d. o. o. vode posebnu brigu o zadovoljstvu građana i o poštivanju zakona i pravila .

Komunalna  ustanova  osnovana  je   18.09.1968.  godine radi zadovoljavanja komunalnih potreba, što je i početak rada tvrtke. Pored vodoopskrbe u Ustanovi se bave sakupljanjem otpada i čišćenjem Čazme.

 

Cjenik

 

Vrsta tarifne
stavke
Oznaka tarifne
stavke
Tarifni modelTrošak nabave
plina
Trošak distribucije
plina
Trošak opskrbe
plinom
Krajnja cijena
opskrbe plinom
- bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu
plina
TS1 TM1 0,1734 0,0554 0,0149 0,2437 kn/kWh
TM2 0,0426 0,2309 kn/kWh
TM3 0,0426 0,2309 kn/kWh
TM4 0,0405 0,2288 kn/kWh
TM5 0,0383 0,2266 kn/kWh
TM6 0,0362 0,2245 kn/kWh
TM7 0,0298 0,2181 kn/kWh
TM8 0,0277 0,2160 kn/kWh
TM9 0,0234 0,2117 kn/kWh
TM10 0,0192 0,2075 kn/kWh
TM11 0,0149 0,2032 kn/kWh
TM12 0,0107 0,1990 kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
TS2 TM1   10,00 1,00 11,00 kn
TM2   10,00 1,00 11,00 kn
TM3   20,00 2,00 22,00 kn
TM4   30,00 3,00 33,00 kn
TM5   40,00 4,00 44,00 kn
TM6   60,00 6,00 66,00 kn
TM7   100,00 10,00 110,00 kn
TM8   150,00 15,00 150,00 kn
TM9   200,00 20,00 200,00 kn
TM10   300,00 30,00 300,00 kn
TM11   400,00 40,00 400,00 kn
TM12   500,00 50,00 500,00 kn

 

Kontakt

OPSKRBA PLINA - GRAD ČAZMA
Vlado Ravlić 091 177 1016
Vlado Poslon 091 177 1022
OPSKRBA PLINA - OPĆINA VELIKO TROJSTVO, ŠANDROVAC
 Marijan Bedeković 099 213 3039
 Igor Lebinac 091 177 1026

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.