Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.

Društvo je osnovano 2008.godine, kao članica Zagrebačkog Holdinga. Cilj poslovanja kompanije je pružanje sigurne i kvalitetne opskrbe plinom svim kupcima, te primjenom novih znanja osigurati održivi razvoj poslovanja i zadovoljstvo kupaca. Opskrbu plina omogućavaju kupcima kategorije kućanstvo i poduzetništvo, a trenutno opskrbljuju 289.550 korisnika (267.556 korisnika kategorije kućanstvo, te 21.994 poduzetnika).

Struktura kompanije je organizirana na način da se dijeli na sektore i pripadajuće odjele. Evo kako je organizirana:

  • Uprava Društva- Upravu Društva čine članovi Uprave - direktori Društva sukladno Izjavi o osnivanju
  • Ured Uprave Društva
  • Sektor razvoja
  • sektor trgovine prirodnim plinom
  • Sektor pružanja usluga
  • Sektor ekonomskih poslova
  • Sektor pravnih poslova

Svi sektori dodatno se granaju na pomoćne odjele zadužene za određene funkcije.

Cijena plina definirana je već nevedenom metodologijom, a važeće cijene su navedene u tablici.

 Cjenik

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Trošak nabave plina

Trošak distribucije plina

Opskrbna marža

Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,2595

0,0493

0,0130

0,3218

kn/kWh

TM2

0,0379

0,3104

TM3

0,0322

0,3047

TM4

0,0303

0,3028

TM5

0,0284

0,3009

TM6

0,0265

0,2990

TM7

0,0246

0,2971

TM8

0,0227

0,2952

TM9

0,0171

0,2896

TM10

0,0133

0,2858

TM11

0,0095

0,2820

TM12

0,0057

0,2872

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

 

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

TM3

20,00

20,00

TM4

30,00

30,00

TM5

40,00

40,00

TM6

60,00

60,00

TM7

100,00

100,00

TM8

150,00

150,00

TM9

200,00

200,00

TM10

300,00

300,00

TM11

400,00

400,00

TM12

500,00

500,00Kontakti

Za sve potrebne informacije, obratite se dostupnom Centru za informiranje kupaca na 01/6184-601, a ured GPZ-Opskrbe potražite u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 1.

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.