Termoplin d.d.

Termoplin d.d. Varaždin jedna je od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je nastala isključivo s ciljem distribucije plina. Prvi službeni podaci govore da je na 10. redovnoj sjednici Radničkog savjeta GIK Zagorje Varaždin održanoj 29. listopada 1970. godine donijeta odluka o osnivanju Pogona za plinofikaciju. Usporedno s izgradnjom plinske mreže, razvija se i prilagođava organizacijska struktura Pogona za plinofikaciju.

7. travnja 1972. godine pogon dobiva status Osnovne organizacije udruženog rada (OOUR) u sastavu GIK Zagorje, te mijenja dotadašnji naziv i daljnje poslovanje pod današnjim imenom – TERMOPLIN.

 Cjenik

Vrsta tarifne
stavke
Oznaka tarifne
stavke
Tarifni modelTrošak nabave
plina
Trošak distribucije
plina
Trošak opskrbe
plinom
Krajnja cijena
opskrbe plinom
- bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu
plina
TS1 TM1 0,1734 0,0417 0,0149 0,2323 kn/kWh
TM2 0,0417 0,2323 kn/kWh
TM3 0,0334 0,2240 kn/kWh
TM4 0,0313 0,2219 kn/kWh
TM5 0,0292 0,2198 kn/kWh
TM6 0,0271 0,2177 kn/kWh
TM7 0,0250 0,2156 kn/kWh
TM8 0,0229 0,2135 kn/kWh
TM9 0,0167 0,2073 kn/kWh
TM10 0,0125 0,2031 kn/kWh
TM11 0,0083 0,1989 kn/kWh
TM12 0,0042 0,1948 kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
TS2 TM1   10,00 1,00 11,00 kn
TM2   10,00 1,00 11,00 kn
TM3   20,00 2,00 22,00 kn
TM4   30,00 3,00 33,00 kn
TM5   40,00 4,00 44,00 kn
TM6   60,00 6,00 66,00 kn
TM7   100,00 10,00 110,00 kn
TM8   150,00 15,00 150,00 kn
TM9   200,00 20,00 200,00 kn
TM10   300,00 30,00 300,00 kn
TM11   400,00 40,00 400,00 kn
TM12   500,00 50,00 500,00 kn

Kontakti

Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin
Telefon: +385 42 231-444, Fax: 042 232 636
Besplatni info telefon: 0800 400 001
Radno vrijeme blagajne: Radnim danom od 07:30 - 14:30
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.