Darkom Daruvar d.o.o.

"Darkom" - komunalno poduzeće Daruvar djeluje od 1964. godine kada je prvi put registrirano kao "Komunalno poduzeće u izgradnji za izgradnju vodovoda i kanalizacije Daruvar".
Do godine 1970. komunalnu djelatnost za grad Daruvar obavljala su dva poduzeća. Te godine došlo je do udruživanja tih poduzeća i od tada djeluje kao jedinstveno poduzeće pod nazivom Komunalno poduzeće Daruvar.
Današnji naziv "DARKOM" poduzeće je dobilo 1978. godine kada je registrirano sa svim djelatnostima kojima se bavi i danas su glavne djelatnosti poduzeća sljedeće:

 

Distribucijsko područje Darkom distribucija plina d.o.o.

"DARKOM" distribucija lina d.o.o. Daruvar obavlja djelatnost distribucije prirodnim plinom područja:

- Grad Daruvar sa prigradskim naseljima (Gornji i Donji Daruvar, Lipovac)
- Grad Grubišno Polje sa naseljima Mali i Veliki Zdenci
- Općina Sirač
- Općina Končanica i naselje Daruvarski Brestovac
- Općina Dežanovac i naselje Ivanovo Polje

Cjenik

Krajnja cijena opskrbe plinomMjerna jedinica

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
Trošak
nabave
plina
Trošak
distribucije
plina
Trošak
opskrbe
plina
Kranjnja cijena
opskrbe plinom
Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
Ts1 TM1 0,1809 0,0351 0,0097 0,2257 kn/kWh
TM2 0,0305 0,2211 kn/kWh
TM3 0,0275 0,2181 kn/kWh
TM4 0,0259 0,2165 kn/kWh
TM5 0,0244 0,215 kn/kWh
TM6 0,0229 0,2135 kn/kWh
TM7 0,0214 0,212 kn/kWh
TM8 0,0198 0,2104 kn/kWh
TM9 0,0168 0,2074 kn/kWh
TM10 0,0137 0,2043 kn/kWh
TM11 0,0107 0,2013 kn/kWh
TM12 0,0076 0,1982 kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2 TM1   10,00 1,00 11,00 kn
TM2 10,00 1,00 11,00 kn
TM3 20,00 2,00 22,00 kn
TM4 30,00 3,00 33,00 kn
TM5 40,00 4,00 44,00 kn
TM6 60,00 6,00 66,00 kn
TM7 100,00 10,00 110,00 kn
TM8 150,00 15,00 150,00 kn
TM9 200,00 20,00 200,00 kn
TM10 300,00 30,00 300,00 kn
TM11 400,00 40,00 400,00 kn
TM12 500,00 50,00 500,00 kn


Kontakt

Radno mjesto
Ime
Telefon
Telefon
Predsjednik uprave Darkom d.o.o.
Robert Marinić
043/440-752
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik direktora za financije
Gordana Jareš
043/440-772
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Direktor Darkom distribucija plina d.o.o.
Zdenko Jun
043/440-776
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tajnica direktora
Ivana Balder
043/440-752
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Direktor Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Vlatko Čarapović
043/440-774
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativni tehničar RJ komunalnih službi
Dario Kolouch
043/440-778
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rukovoditelj RJ plin - opskrba
Igor Slivar
043/440-776
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rukovoditelj RJ građenje
Veljko Dželajlija
043/440-775
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativni tehničar RJ građenje
Zoran Šmidt
043/440-775
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rukovoditelj KAP-a
Daniela Golem
043/440-751
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Voditelj službe Komercijale, analize i plana
Dunja Bolanča
043/440-751
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Referent plana i analize
Hana Knežević
043/440-751
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Opći poslovi
Dragutin Pavičić
043/440-773
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Inkaso služba - kućanstvo
Nebojša Sudetić
043/440-779
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Inkaso služba - gospodarstvo
Krešimir Rukavina
043/440-756
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Elektro održavanje
Dragutin Pavlečić
043/440-753
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Više u ovoj kategoriji: « Brod plin d.o.o. Dukom plin d.o.o. »

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.