Sigurnost

Sigurnost (3)

Utvrđivanje kvalitete i ogrjevne vrijednosti predanog plina obavlja se dva puta mjesečno uzimanjem uzoraka na specifičnim točkama transportnog sustava i analizom istih u ovlaštenom laboratoriju.
 
Temeljem članka 51. Mrežnih pravila transportnog sustava,  operator transportnog sustava objavljuje slijedeće izvještaje vezane uz  kvalitetu prirodnog plina:

Temeljem članka 43. Općih uvjeta opskrbe plinom, operator transportnog sustava objavljuje: 

Ovlašteni ispitivači

 HEP PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7,31000 Osijek
0800 8813
 DIMNJAK d.o.o.
Biljska Cesta 66,31000 Osijek
031/208-833
12.06.2015
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.
Trg Lava Mirskog 3/III,31000 Osijek
031/251-155
05.10.2015 
ZaštitaInspekt d.o.o.
Reisnerova 95a,31000 Osijek
031/250-510
05.10.2015 
 INSPEKT d.o.o.
Augusta Šenoe 32,10000 Zagreb
01/4921-636
12.10.2015
 INSPEKT-ING d.o.o.
Gundulićeva 5,31000 Osijek
031/215-550
23.10.2015
 Agencija za razvoj i kontrolu sigurnosti d.o.o.
Osječka 163, 31207 Tenja
031/275-257
23.10.2015
 ALFA ATEST d.o.o. Poslovna jedinica Osijek
Sljemenska 58, 31000 Osijek
031/300-548
26.10.2015
 EMAX d.o.o.
Vinkovačka 104,31000 Osijek
031/273-987
19.01.2016
 PALAS d.o.o.
Zagrebačka 32,31417 Piškorevci
031/854-212
24.02.2016
 Kontrol biro d.o.o.
Savski gaj IV, put 10,10020 Zagreb
01/6522-839
23.03.2016
 ZIRS d.o.o.
Ulica grada Vukovara 68,10001 Zagreb
01/6119-814
24.03.2016

 

Ovlašteni izvođači

R.br.NazivAdresaKontakt telefonDatum izdavanja ovlaštenjaDatum istjecanja ovlaštenja
1, PALAS d.o.o. Zagrebačka 32, Piškorevci 031/854 212, 031/854 380, 098/253 761 4.12.2015. 4.12.2017.
2, EMAX d.o.o. Vinkovačka 104, Osijek 031/273 987, 031/273 988 4.12.2015. 4.12.2017.
3, INSTOS d.o.o. Sv.L.B.Mandića 111š, Osijek 031/297 777, 031/298 686 4.12.2015. 4.12.2017.
4, AQUA-THERM d.o.o. Kralja Zvonimira 28, Pleternica 034/251 482, 098/594 853 4.12.2015. 4.12.2017.
5, ZIPO Ruđera Boškovića 4, Kuševac 031/836 600, 098/842 810 4.12.2015. 4.12.2017.
6, PLINOVAR d.o.o. Ljudevita Posavskog 28, Belišće 031/664 221 9.12.2015. 9.12.2017.
7, BZK MONTING d.o.o. Vijenac Dinare 4, Osijek 091/522 7162, 091/522 7153 9.12.2015. 9.12.2017.
8, TUNA-MONT Dravska 25 a, Đakovo 091/558 7266 9.12.2015. 9.12.2017.
9, THERMO-Os d.o.o. Orahovačka 11, Osijek 031/281 628, 031/281 629 9.12.2015. 9.12.2017.
10, FITING Kralja Tomislava 118, Čepin 031/386 091, 098/799 123 22.12.2015. 22.12.2017.
11, CJEVOMONT Krapinsko naselje 9, Osijek 031/271 584, 098/338 291 22.12.2015. 22.12.2017.
12, BAŽDAR d.o.o. Tina Ujevića 5, Belišće 098/842 641, 031/662 985 20.1.2016. 20.1.2018.
13, H&B INSTALACIJE Hrvatskih branitelja 73, Požega 034/272 862 20.1.2016. 20.1.2018.
14, REFLEKTOR d.o.o. Ulica bagrema 2, Osijek 031/280 642, 031/281 748 20.1.2016. 20.1.2018.
15, VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. Poljski put 1, Osijek 031/330 400, 031/330 402 20.1.2016. 20.1.2018.
16, PLINOS Kaštelanska 42, Osijek 092/22 99 990 20.1.2016. 20.1.2018.
17, MONTIS P. Dobrovića 1, Beli Manastir 099/2141 347 20.1.2016. 20.1.2018.
18, HOSMAN A. Starčevića 3, Đakovo 031/822 525, 031/822 526 20.1.2016. 20.1.2018.
19, TERMO-KLIMA Jadranska 39, Slavonski Brod 035/405 920, 035/250 519, 098/340 918 20.1.2016. 20.1.2018.
20, ENERGO INSTAL d.o.o. Olajnica 18/5, Vukovar 032/441-485, 032/569-438 3.2.2016. 3.2.2018.
21, HMURA-MONT d.o.o. Glavna 54, Jurjevac Ponitovački 031/861-554 3.2.2016. 3.2.2018.
22, BRENER Školska 52, Satnica 031/393-022, 098/181-5610 3.2.2016. 3.2.2018.
23, NEVEN Hrvatske vojske 48, Bilje 031/750-331 3.2.2016. 3.2.2018.
24, MAGIĆ Oslobođenja 70, Zelčin 031/677-222 3.2.2016. 3.2.2018.
25, TLOCRT d.o.o. Ružina 103, Osijek 092/148-9797 3.2.2016. 3.2.2018.
26, MGW Brune Bušića 19, Slatina 033/552-605, 091/5764-205 3.2.2016. 3.2.2018.
27, RILE MONT Matije Gupca 64, Slatina 033/492-809, 098/971-8089 10.2.2016. 10.2.2018.
28, HIDRO-M.A.D. d.o.o. Kralja Petra Svačića 12, Osijek 031/531-330, 031/531-331 10.2.2016. 10.2.2018.
29, HEIZUNG d.o.o. Vratnička 2, Čepin 031/383-873 10.2.2016. 10.2.2018.
30, MARUŠIĆ Vesela 5c, Pleternica 098/801-614 26.2.2016. 26.2.2018.
31, TERMO-PLIN Jakova Gotovca 9, Našice 031/613-046, 031/686-043 26.2.2016. 26.2.2018.
32, PLINOINSTALATER
MARINOVIĆ
Augusta Harambašića 13, D.Miholjac 031/632-337, 098/971-2187 26.2.2016. 26.2.2018.
33, MIOČ MONT Franje Račkog 25a, Čepin 031/380-163 16.3.2016. 16.3.2018.
34, LANMONT j.d.o.o. Vinogradski put 55, Milanovac,
Virovitica
033/725-045 16.3.2016. 16.3.2018.
35, DENI-MONT j.d.o.o. I.G.Kovačića 19a, Niza 098/897-247, 031/680-117 16.3.2016. 16.3.2018.
36, PLINOMONT-PLEŠA Kralja Zvonimira 9, Breznica Našička 031/680-109, 098/994-3443 7.4.2016. 7.4.2018.
37, HIDRO-PLIN d.o.o. Kralja Zvonimira 140, Čepin 098/612-188 19.4.2016. 19.4.2018.
38, EXTERIM d.o.o. Hrvatske Republike 19D, Osijek 031/201-888 19.4.2016. 19.4.2018.
39, VSP S.S.Kranjčevića 12, Donji Miholjac 031/651-116, 091/571-5342 17.6.2016. 17.6.2018.
40, PLINODOM Grobljanska 12, Selci Đakovački 031/832-001, 091/501-7463 17.6.2016. 17.6.2018.
41, PLINO-SERVIS BAJT Vilima Korajca 11, Vidovci 034/248-250 17.6.2016. 17.6.2018.
42, NOVOGRADNJA d.o.o. J. Glembaj 40, 31 207 Tenja 031/205-033, 031/205-032 14.7.2016. 14.7.2018.
43, CENTRO MONT Osječka 148, Našička Breznica 091/7984285, 031/680-232 14.7.2016. 14.7.2018.
44, BIĆANIĆ INSTALACIJE Turnić 35, Požega 098/363-493 14.7.2016. 14.7.2018.

Redovita kontrola i održavanje elemenata plinskog sustava osigurava sigurnu opskrbu plinom. Slijedeći navedene preporuke, provjerite postupate li ispravno s plinskim uređajima:

Redovita kontrola plinskih uređaja

Svi plinski uređaji (bojler, peć, štednjak…) moraju se redovito servisirati od strane ovlaštenih servisera. Preporuka je da plinski uređaji za grijanje prostora i pripremu tople vode (bojleri, brzogrijalice, peć…) servisiraju najmanje jednom godišnje.

Redovita kontrola dimnjaka

Ako korisnik ima bojler spojen u dimnjak obaveza područnog dimnjačara je najmanje jednom godišnjeizvršiti kontrolu dimnjaka.

Angažiranje ovlaštenih osoba kod promjena na plinskoj instalaciji

Ako se rade bilo kakvi zahvati na plinskoj instalaciji, uključujuću radove na bojleru i dimnjaku, korisnik mora angažirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, dimnjačar) da izvrše takve radove. Svi radovi moraju se prijaviti Gradskoj plinari Zagreb nakon čega će djelatnici GPZ-a izvršiti kontrolu i ispitivanje plinske instalacije.

Promjene na sustavu dobave zraka

Ako korisnik ima atmosfersko trošilo, te ukoliko se rade bilo kakve promjene koje utječu na dobavu zraka (ugradnja PVC stolarije, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora…), potrebno je kontaktirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, distributer plina) radi stručnog savjeta jer dobava zraka bitno utječe na proces izgaranja kod atmosferskih plinskih trošila.

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.