Ivaplin d.o.o.

Trgovačko društvo IVAPLIN d.o.o. sa sjedištem u Ivanić-Gradu, Moslavačka 13, osnovano je Društvenim ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dana 15.05.2009. godine, a upisano je u sudski registar rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 15.06.2009. godine, pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080699684.

Distribucija i opskrba potrošača plinom obavljala se u sklopu trgovačkog društva Ivakop d.o.o. iz Ivanić Grada, Savska 50 sve do dana osnivanja Ivaplina d.o.o., a samo društvo osnovano je prijenosom na novoosnovano društvo provođenjem odvajanja dijela imovine – sustava za opskrbu i distribuciju plina. Potreba za samim odvajanjem djelatnosti distribucije i opskrbe plinom iz postojećeg komunalnog društva javila se kao zakonska obveza provođenja odredbi Zakona o tržištu plina.

Ivaplin je od svog osnivanja nastavio sa radom na adresi na kojoj je poslovao i u sklopu Ivakopa, da bi krajem 2010. godine došlo do promjene sjedišta tvrtke na adresu u Ivanić-Gradu, Moslavačka 13.

 

Cjenik

Vrsta tarifne
stavke
Oznaka tarifne
stavke
Tarifni modelTrošak nabave
plina
Trošak distribucije
plina
Trošak opskrbe
plinom
Krajnja cijena
opskrbe plinom
- bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu
plina
TS1 TM1 0,1809 0,0407 0,0097 0,2313 kn/kWh
TM2 0,0407 0,2313 kn/kWh
TM3 0,0326 0,2232 kn/kWh
TM4 0,0305 0,2211 kn/kWh
TM5 0,0285 0,2191 kn/kWh
TM6 0,0265 0,2171 kn/kWh
TM7 0,0252 0,2158 kn/kWh
TM8 0,0240 0,2146 kn/kWh
TM9 0,0228 0,2134 kn/kWh
TM10 0,0216 0,2122 kn/kWh
TM11 0,0204 0,2110 kn/kWh
TM12 0,0163 0,2069 kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
TS2 TM1   10,00 1,00 11,00 kn
TM2   10,00 1,00 11,00 kn
TM3   20,00 2,00 22,00 kn
TM4   30,00 3,00 33,00 kn
TM5   40,00 4,00 44,00 kn
TM6   60,00 6,00 66,00 kn
TM7   100,00 10,00 110,00 kn
TM8   150,00 15,00 150,00 kn
TM9   200,00 20,00 200,00 kn
TM10   300,00 30,00 300,00 kn
TM11   400,00 40,00 400,00 kn
TM12   500,00 50,00 500,00 kn

 

Kontakt

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uprava:01 2831 270
Distribucija:01 2831 272
Opskrba:01 2831 275
Računovodstvo:01 2831 276
Opća služba:01 2831 273
Fax:01 2831 271

Više u ovoj kategoriji: « Humplin d.o.o. Ivakom plin d.o.o. »

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.