Ivakom plin d.o.o.

Ivkom-plin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom ima koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Grada Ivanca, dio Grada Novog Marofa (naselja Završje, Filipići i Bela), te Općine Klenovnik. Također Ivkom-plin d.o.o. posjeduje koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava na području Općine Donja Voća. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) izdala je trgovačkom društvu Ivkom-plin d.o.o. dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije i opskrbe plinom. Ivkom-plin d.o.o. preuzima zemni plin od glavnog dobavljača tvrtke Prirodni plin d.o.o. standardne kvalitete (metan 97,29%, etan 0,72%, propan 0,36%, dušik 0,89% i drugi dodaci), ugovorene toplinske vrijednosti 33.338,35 kJ/Nm³, a koja neznatno varira. Opskrba plinom na distribucijskom području Grada Ivanca i Općine Klenovnik te dijela grada Novi Marof, distributera Ivkom-plin d.o.o. Ivanec, riješena je dobavom plina od mjerno redukcijske stanice Cerje Tužno, odnosno mjerno redukcijske stanice Ivanec. Visokotlačni plinovod Varaždin - Cerje Tužno je izgrađen 1983. godine, a daljna izgradnja do Ivanca i Lepoglave završena je 1988. godine.

Od 1989. godine pa do 1997. godine intezivno je građena plinska razvodna mreža. Distribucijsko područje Ivanec, vezano na mjerno redukcijsku stanicu Ivanec, obuhvaća naselja Grada Ivanca: Ivanec, Bedenec, Gečkovec, Horvatsko, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Ivanečka Željeznica, Jerovec, Kaniža, Lančić, Prigorec, Punikve, Ribić Breg, Salinovec, Vitešinec i Vuglovec; te naselja Općine Klenovnik: Klenovnik, Dubravec, Lipovnik i Plemenšćina. Distribucijsko područje Cerje Tužno, vezano na mjerno redukcijsku stanicu Cerje Tužno obuhvaća naselja Grada Ivanca: Cerje Tužno, Gačice, Lukavec, Margečan, Osečka, Pece, Seljanec i Stažnjevec; te naselja Grada Novi Marof: Bela, Filipići i Završje. Razvodni plinski sustavi projektirani su i izgrađeni od plinskih čeličnih ili polietilenskih cijevi, koje osiguravaju dovoljnu količinu plina za sadašnju potrošnju, za potencijalne buduće potrošače, na izvedenoj mreži te osiguravaju predvidive potrebe do 2020. godine. 

 

Cjenik

 

Vrsta tarifne
stavke
Oznaka tarifne
stavke
Tarifni modelTrošak nabave
plina
Trošak distribucije
plina
Trošak opskrbe
plinom
Krajnja cijena
opskrbe plinom
- bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu
plina
TS1 TM1 0,1809 0,0399 0,0097 0,2305 kn/kWh
TM2 0,0363 0,2269 kn/kWh
TM3 0,0356 0,262 kn/kWh
TM4 0,0345 0,2251 kn/kWh
TM5 0,0327 0,2233 kn/kWh
TM6 0,0309 0,2215 kn/kWh
TM7 0,0290 0,2196 kn/kWh
TM8 0,0272 0,2178 kn/kWh
TM9 0,0254 0,2160 kn/kWh
TM10 0,0218 0,2124 kn/kWh
TM11 0,0182 0,21088 kn/kWh
TM12 0,0145 0,2051 kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
TS2 TM1   10,00 1,00 11,00 kn
TM2   10,00 1,00 11,00 kn
TM3   20,00 2,00 22,00 kn
TM4   30,00 3,00 33,00 kn
TM5   40,00 4,00 44,00 kn
TM6   60,00 6,00 66,00 kn
TM7   100,00 10,00 110,00 kn
TM8   150,00 15,00 150,00 kn
TM9   200,00 20,00 200,00 kn
TM10   300,00 30,00 300,00 kn
TM11   400,00 40,00 400,00 kn
TM12   500,00 50,00 500,00 kn

 

Kontakt

042 770 550 ili 099 2 770 550
Dežurna služba na raspolaganju je 24 sata, svaki dan u godini.
0800 99 99 06
(besplatni info telefon)

Više u ovoj kategoriji: « Ivaplin d.o.o. Komunalije d.o.o. »

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.