Novosti

Utorak, 10 Travanj 2018 09:17

HEP radi na produljenju životnog vijeka TE Plomin 1

Počela je javna rasprava o podlogama za novu okolišnu dozvolu za TE Plomin 1

U Istri je započela javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole iz veljače 2016. za TE Plomin 1, snage 115 MW, jer HEP želi produžiti životni vijek elektrane za 15 do 20 godina. U Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za TE Plomin 1 predviđen je prestanak rada elektrane od 1. siječnja 2018. nakon izgradnje zamjenskog bloka C od kojeg se odustalo. HEP sada želi nastaviti proizvodnju u eleketrani koja datira u 1969., ali postojeća elektrana je neusklađena s europskom direktivom o industrijskim emisijama. Naime, sada se predlaže ugradnja DENOx postrojenja i postrojenja za odsumporavanje kako bi postrojenje moglo zadovoljiti granične vrijednosti emisije iz 2017. za period nakon 1. siječnja 2018., kada istječe rok Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i kada po sili zakona TE Plomin 1 mora prestati s radom. 

 

Emisije u zrak iz TE Plomin 1 ne zadovoljavaju razine emisija za emisije SO2 , NOx i čestica, dok za CO, ukupnu živu, HCl i HF zadovoljavaju. Predviđenim izmjenama (prije svega kroz ugradnju SCR deNOx i deSOx postrojenja) postići će se usklađenost. U sklopu planiranog produljenja životnog vijeka i modernizacije TE Plomin 1 provelo bi se niz vrlo skupih mjera. To su ugradnja SCR DeNOx postrojenja, ugradnja postrojenja za odsumporavanje, mokri postupak s vapnencem uz obradu otpadnih voda),zamjena unutarnjih dijelova parne turbine, zamjena generatora novim zrakom hlađenim generatorom, zamjena triflux pregrijača kotla, zamjena parovoda vrućeg i hladnog međupregrijanja, zamjena parnog zagrijača zraka s pripadajućim kanalima, rekonstrukcija kondenzatora, generalni remont napojnih pumpi i VOITH spojke pumpe, zamjena mlinova za ugljen i pripadajućih kanala i ventilatora, modernizacija blok transformatora i transformatora vlastite i opće potrošnje i modernizacija mjerno regulacijskih uređaja. Koliko bi ovakva modernizacija koštala, nije poznato ali izvjesno je da nije nimalo jeftina, jer je svojedobno ocijenjeno da bi bilo učinkovitije izgraditi novi blok C nego modernizirati stari blok. Javna rasprava će trajati do 9. svibnja, a Zelena akcija i Zeleni Istre već su izjavili svoje protivljenje. 
"HEP mora shvatiti da ugljen energent prošlosti. Umjesto prihvaćanja ove činjenice, HEP želi da ova nesigurna TE radi do trenutka kada će biti stara gotovo 70 godina. Bez obzira na velik financijski trošak, elektrana će i dalje dobrim dijelom biti stara i skupa sigurnosna prijetnja. Iako HEP želi modernizirati ovo postrojenje te u određenoj mjeri sniziti emisije štetnih plinova, činjenica je da bi i modernizirani  Plomin 1 pogoršavao kvalitetu zraka u Labinštini u odnosu na trenutnu situaciju", kažu u svom priopćenju i traže da se napravi odmak prema niskougljičnoj energetici i valoriziraju obnovljivi izvori.
 
Preuzeto:

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.