Opskrbljivači

Opskrbljivači (31)

omunalije d. o. o.  su tvrtka u vlasništvu grada Čazme čija je zadaća daobavljaju djelatnosti od općeg i zajedničkog interesa za Grad Čazmu te pruže  što bolju uslugu građanima i to po cijenama koje omogućuju održivi razvoj svih djelatnosti a da su najniže za pojedine usluge. U obavljanju  svojih djelatnosti Komunalije d. o. o. vode posebnu brigu o zadovoljstvu građana i o poštivanju zakona i pravila .

Komunalna  ustanova  osnovana  je   18.09.1968.  godine radi zadovoljavanja komunalnih potreba, što je i početak rada tvrtke. Pored vodoopskrbe u Ustanovi se bave sakupljanjem otpada i čišćenjem Čazme.

omunalije d. o. o.  su tvrtka u vlasništvu grada Čazme čija je zadaća daobavljaju djelatnosti od općeg i zajedničkog interesa za Grad Čazmu te pruže  što bolju uslugu građanima i to po cijenama koje omogućuju održivi razvoj svih djelatnosti a da su najniže za pojedine usluge. U obavljanju  svojih djelatnosti Komunalije d. o. o. vode posebnu brigu o zadovoljstvu građana i o poštivanju zakona i pravila .

Komunalna  ustanova  osnovana  je   18.09.1968.  godine radi zadovoljavanja komunalnih potreba, što je i početak rada tvrtke. Pored vodoopskrbe u Ustanovi se bave sakupljanjem otpada i čišćenjem Čazme.

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Garešnica, društvo je u vlasništvu Grada Garešnice 62,7%, općine Hercegovac 15,7%, općine Berek 12,4% i općine Velika Trnovitica 9,2%, koje se bavi pružanjem komunalnih usluga na području grada i općina. Tvrtka je nastala 1980. godine izdvajanjem iz Kooperative Garešnica, a kao komunalno društvo organizirano je 2000. godine.

Dana 01.02.2009. godine izdvojena je djelatnost distribucije plina iz Komunalca d.o.o. Garešnica u samostalnu tvrtku PLIN d.o.o. Garešnica.Trgovačko društvo PLIN d.o.o. Garešnica obavlja djelatnost distribucije plina na području grada Garešnice, te općina Hercegovac i Velika Trnovitica.
Tvrtka ima zaposleno 8 radnika na neodređeno vrijeme.

Ivkom-plin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom ima koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Grada Ivanca, dio Grada Novog Marofa (naselja Završje, Filipići i Bela), te Općine Klenovnik. Također Ivkom-plin d.o.o. posjeduje koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava na području Općine Donja Voća. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) izdala je trgovačkom društvu Ivkom-plin d.o.o. dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije i opskrbe plinom. Ivkom-plin d.o.o. preuzima zemni plin od glavnog dobavljača tvrtke Prirodni plin d.o.o. standardne kvalitete (metan 97,29%, etan 0,72%, propan 0,36%, dušik 0,89% i drugi dodaci), ugovorene toplinske vrijednosti 33.338,35 kJ/Nm³, a koja neznatno varira. Opskrba plinom na distribucijskom području Grada Ivanca i Općine Klenovnik te dijela grada Novi Marof, distributera Ivkom-plin d.o.o. Ivanec, riješena je dobavom plina od mjerno redukcijske stanice Cerje Tužno, odnosno mjerno redukcijske stanice Ivanec. Visokotlačni plinovod Varaždin - Cerje Tužno je izgrađen 1983. godine, a daljna izgradnja do Ivanca i Lepoglave završena je 1988. godine.

Trgovačko društvo IVAPLIN d.o.o. sa sjedištem u Ivanić-Gradu, Moslavačka 13, osnovano je Društvenim ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dana 15.05.2009. godine, a upisano je u sudski registar rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 15.06.2009. godine, pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080699684.

Distribucija i opskrba potrošača plinom obavljala se u sklopu trgovačkog društva Ivakop d.o.o. iz Ivanić Grada, Savska 50 sve do dana osnivanja Ivaplina d.o.o., a samo društvo osnovano je prijenosom na novoosnovano društvo provođenjem odvajanja dijela imovine – sustava za opskrbu i distribuciju plina. Potreba za samim odvajanjem djelatnosti distribucije i opskrbe plinom iz postojećeg komunalnog društva javila se kao zakonska obveza provođenja odredbi Zakona o tržištu plina.

Ivaplin je od svog osnivanja nastavio sa radom na adresi na kojoj je poslovao i u sklopu Ivakopa, da bi krajem 2010. godine došlo do promjene sjedišta tvrtke na adresu u Ivanić-Gradu, Moslavačka 13.

Humplin d.o.o. je trgovačko društvo kojega je osnovala Općina Hum na Sutli radi usklađenja s odredbama Zakona o tržištu plina.  Dokapitalizacijom trgovačkog društva Humplin d.o.o. u vlasničku strukturu ulaze uz Općinu Hum na Sutli i Grad Pregrada te Općina Desinić. 

1. Misija trgovačkog društva je sigurna i pouzdana distribucija prirodnog plina distributivnim sustavom radi omogućavanja iste takove opskrbe krajnjih kupaca – potrošača plina.

2. Vizija trgovačkog društva je organizirati i njime upravljati tako da pruža usluge na načelima poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete. Sa poslovnim partnerima i potrošačima razviti fer i korektni te transparentni odnos uz međusobno uvažavanje, poštovanje i istinito informiranje te povjerenje. Neprestano promovirati obavezu zadovoljavanja zahtjeva i zakonskih odredaba uz istodobno odgovorno gospodarsko poslovanje. Želja i htijenje nam je stvoriti takovu organizaciju i neovisnost od negativnih utjecaja da možemo ostvariti sve zacrtane ciljeve te da naše poduzeće postane poželjno mjesto, radi dobrih unutarnjih odnosa i visoke motiviranosti, za zapošljavanje naših zaposlenika te željom za trajnim radom radi zadovoljavanja vlastite egzistencije.

Dana 19. travnja 2007. godine skupština Društva Krakom d.o.o. Krapina donosi važnu odluku o osnivanju novog poduzeća pod nazivom Gradska plinara Krapina d.o.o.
Novoosnovano energetsko poduzeće sa svojim radom započelo je 01. siječnja 2008. godine na lokaciji – ulica Frana Galovića 5, Krapina. Gradska plinara Krapina d.o.o. društvo je s ograničenom odgovornošću u vlasništvu poduzeća Krakom d.o.o. Krapina, odnosno grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Poduzeće zapošljava 17 djelatnika, a distribuira i opskrbljuje plinom potrošače osim u gore spomenutom gradu i općinama još u općini Mihovljan i Novi Golubovec te brine o proširenju i izgradnji plinoopskrbnog sustava i o sigurnoj i kvalitetnoj opskrbi plinom.

Tvrtka u potpunom vlasništvu austrijske korporacije EVN AG.

EVN Croatia je tvrtka kćer austrijske korporacije EVN AG koja posluje u 21 europskoj državi i opskrbljuje preko 14 milijuna korisnika kroz različite projekte u središnjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi kroz zadnjih 20 godina.

Tvrtka EVN Croatia će izgraditi plinsku distribucijsku mrežu u Zadarskoj županiji (Zadar, Biograd i dijelovi Benkovca), Šibensko-kninskoj županiji (Šibenik, Drniš, Knin, Vodice, Bilice, Tribunj, Pirovac, Tisno i Murter-Kornati) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (Split, Solin, Kaštela, Trogir i dijelovi Dugopolja, Klisa i Segeta).

EVN Croatia može  plinom opskrbljivati veliki broj korisnika kao što su javne institucije, male tvrtke, industrijski pogoni i domaćinstva.

Energo d.o.o. je tvrtka koja se bavi plinom od 1852. godine, kao jedna od prvih plinara u ovom dijelu Europe. Danas se tvrtka, osim plinom, bavi toplinskom energijom, javnom rasvjetom i energetskom učinkovitošću općenito. Za više od 30.000 kućanstava i poslovnih prostora u gradu Rijeci i okolici osigurava korištenje toplinske energije i plina.

Energo d.o.o. sudjeluje u različitim europskim projektima kao što su: FP7 iURBAN projekt, FP7 Premptive projekt, IPA STOPCO2 itd.

Tvrtka je u većinskom vlasništvu Grada Rijeke te zapošljava 128 djelatnika.

Trgovačko društvo ENERGO METAN d.o.o., je operator distribucijskog sustava i opskrbljivač prirodnim plinom na području grada Samobora.

Osnivači i suvlasnici su Grad Samobor i tvrtka Monter-strojarske montaže d.d. iz Zagreba.

Sjedište ENERGO METANA d.o.o., je u Samoboru na adresi Vlade Gotovca 2.

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.